top of page
DSC_5315.webp

VERBINDEND OPVOEDEN

Ontdek de kracht van liefdevol ouderschap, vanuit vertrouwen en verbinding

Help, ik ben ouder geworden.

Het ouderschap is vaak lastig en vermoeiend. Je kind stelt gedrag dat jou vaak uitdaagt. De ene keer reageer je vanuit rust, de andere keer vanuit boosheid. Twijfelen, jezelf in vraag stellen of je wel goed gehandeld hebt, onzekerheid, piekeren, ... Het zijn gevoelens waarover vaak niet gesproken wordt door andere ouders. Maar geloof me, je bent niet alleen. 

Help mijn kind heeft emoties

Herken je jezelf hier in?

Je kind stelt regelmatig ‘lastig’ gedrag. ‘Stomme mama’ naar je roepen, schreeuwen, niet doen wat jij vraagt, huilbuien, ruzie maken, ...

 

Je hebt al van alles uitgeprobeerd. Belonen, straffen, negeren, in de gang zetten, ... maar niets lijkt te werken. Je voelt je vaak ten einde raad. 

 

Je merkt dat er iets aan de hand is met jouw kind. Je kind lijkt zijn emoties niet te kunnen controleren: paniekreacties, huilbuien, woede-aanvallen, niets zeggen, ... Vragen wat er aan de hand is, lijkt niet de oplossing, want je kind kan het niet onder woorden brengen. 

 

Het zelfbeeld van jouw kind lijkt negatief. Als ouder vind je het vreselijk en pijnlijk om dit te zien. Je probeert je kind te doen geloven in zijn/haar kunnen. Maar voor je het weet hoor je weer: ‘Ik kan het niet’. 

DSC_0195.webp
"Het traject geeft me meer rust en vertrouwen in het aangeven van grenzen en hoe ik kan reageren op zijn gedrag. Hierdoor ben ik minder angstig voor de toekomst."
"Ik leerde dat mijn innerlijke gevoelswereld en triggers vaak bepalend zijn voor hoe ik naar mijn zoon kijk en reageer. Het vasthouden aan stereotiepe gedachten rond opvoeden een belemmering zijn en focus op waarden en normen veel meer ruimte laten als het moeilijk gaat."
"Mensen met jongere kinderen zou ik aanraden om te komen om inzicht te krijgen in de zelfbeeld/vertrouwen van je kind. Je geeft heel mooi uitleg over hoe het brein van een kind werkt en dat schept veel duidelijkheid maar ook vertrouwen naar de ouder toe."
DSC_9728.webp

Hi, ik ben Nathalie

Sedert 2005 ben ik actief aan het werken rond het psychisch functioneren en welzijn van kleuters en lagere schoolkinderen. Eerst binnen de muren van het CLB. Na het afronden van mijn studies ‘client-centered spelcounseling' startte ik in 2020 een eigen praktijk op waar ik speltherapie gaf aan kinderen. 

Jarenlang heb ik zelf geworsteld met het ouderschap. Van straffen tot belonen naar toegeven. Niets leek te werken. De vele overtuigingen die ik had meegekregen vanuit mijn eigen opvoeding en de maatschappij zorgden ervoor dat ik telkens ging twijfelen. Haar gedrag ervaarde ik vaak als lastig. Haar zelfbeeld van mijn dochter negatief. Ik wilde haar hier zo voor behoeden omdat ik wist hoe vreselijk het is om je onzeker te voelen. Ik heb toen besloten om het anders aan te pakken. Tegen het denken van mijn omgeving in. 

Het resulteert dat ik een fijne band met haar en met mijn man heb opgebouwd. Onlangs zei ze me nog dat ze me alles kon vragen en vertellen. Die band die ik heb opgebouwd met haar en de mama zijn die ik altijd voor ogen had. Dat wil ik jou ook echt leren en laten voelen. Als anderen het kunnen dan jij ook. 

Wil jij ook zo'n band met je kind en zelfs meer?

 • Niets liever wil jij een fijne tijd samen met je kind. Samen plezier maken, samen genieten. Jouw kind dat naar jouw armen komt toegelopen. Zalig!

 • Jouw grootste wens is dat jouw kind gelukkig voelt, voor zichzelf opkomt en zich graag gezien voelt. En mocht er iets aan de hand zijn. Dan hoop jij dat jouw kind zich veilig voelt bij jou om het jou te vertellen. 

 • Je wilt het gedrag en de emoties bij jouw kind beter begrijpen. Bijvoorbeeld: Door het gedrag van jouw beter te begrijpen, slaag jij erin om rustig te reageren op een woedebui bij jouw kind. In ‘no time’ is de bui over. 

 • Straffen/beloning en toegeven wil je niet langer. Je merkt dat het te veel van jouw energie vraagt en eigenlijk niet echt helpt. 

 • Je verlangt ernaar dat de machtsstrijd en escalaties verdwijnen. Tijd voor een fijne en ontspannen sfeer in huis. 

 • Je wilt weten hoe je reageert op de emoties bij jouw kind, zodat jouw kind zich gezien en gehoord voelt door jou. Zo bouw je een band op waardoor jouw kind alles tegen jou durft en kan vertellen. 

 • Je wilt jouw kind helpen met het verstevigen van zijn/haar zelfbeeld en -vertrouwen zodat jouw kind durft op te komen voor zichzelf. 

 • Je verlangt naar rust en ontspanning in huis. 

 • Je wilt vanuit vertrouwen en zorgeloosheid kunnen opvoeden. Geen gepieker meer maar de ouder zijn die je eigenlijk altijd al wou zijn. 

START MET VERBINDEND OPVOEDEN

In mijn traject krijg jij de handvaten/tips aangereikt zodat jij dieper met jezelf in verbinding gaat om vanuit liefde, vertrouwen en verbinding op te voeden. Dat betekent dat jij mag staan voor jouw grenzen zonder streng te moeten zijn en tegelijkertijd voelt jouw kind zich ook gezien in jouw grens. Het gedrag en de emoties van jouw kind worden onder loep genomen zodat jij jouw kind beter begrijpt en weet welke reactie helpend is. Zo leer jij ook hoe jij jouw kind kan helpen met het verwoorden en reguleren van zijn/haar emoties. Hoe beter dit lukt, hoe steviger het zelfvertrouwen bij jouw kind wordt en de band met jou. Je kind leert op te komen voor zichzelf. En als het even niet goed gaat, dan weet jouw kind dat hij/zij het jou kan vertellen. 

DSC_8183.webp

Ik ben vooral milder voor mezelf en minder bezig met het beeld dat ik heb over opvoeden. Door bewust te worden van mijn stereotiepe ideeën, leg ik minder druk op mijn kind. Zo kan ik meer oog hebben voor zijn noden/behoeften. Ik ga in een conflict na waarom iets "moet". Moet dit echt (vanuit mijn stereotiepe beeld)? Is dit wat mijn kind nodig heeft? Ik zeg ook helpende gedachten (nl. dat negatieve gevoelens mogen bestaan) en ben alert voor het feit dat zijn gevoelens niet mijn gevoelens zijn. Dat kinderen vooral gevoelswezens zijn en dit niet automatisch iets zegt over mijn rol als moeder(afwijzing). Het traject geeft me meer rust en vertrouwen in het aangeven van grenzen en hoe ik kan reageren op zijn gedrag. Hierdoor ben ik minder angstig voor de toekomst. Onze interacties rond onze gevoeligheden/conflicten, zijn hierdoor minder bedreigend, minder intens. Conflicten komen minder vaak voor en voelen minder als een gevecht met winnaar/verliezer.

- Deelneemster traject verbindend opvoeden

INHOUD

 • Online training met vier modules:

  • Online training met vier modules:

  • Module 1: Het gedrag van mijn kind anders bekeken

  • Module 2: De emoties van mijn kind

  • Module 3: Het zelfbeeld en vertrouwen van mijn kind

  • Module 4: Ik, als ouder.

 • Online werkboek met vragen die jou doen stilstaan bij hoe je het nu doet. Deze bewustwording helpt jou om daadwerkelijk verandering teweeg te brengen.

 • Online of bij mij in de praktijk: 2 x oudersessie (60 min) waarin je persoonlijke vragen en situaties kan bespreken. 

 • Online community waar je met andere ouders in een veilige omgeving vragen kan stellen, situaties kan delen.

 • Mooie bonussen

  • Emotie- en behoeftekaarten (met extra uitleg hoe je deze kan gebruiken)

  • Heel wat help-video's waarin wordt toegelicht hoe je kan reageren op specifieke situaties.

Voor slechts 297,- kan jij opnieuw verbinden met je kind

DSC_5318.webp

EEN UNIEKE VERSE START

Door de samensmelting van theorie & tips en persoonlijke begeleiding zullen de veranderingen in de opvoeding diepgaander en verstevigd worden. Het zijn niet de zoveelste tips, maar dé manier van reageren en zijn die je levenslang kan toepassen. 

 

Het gaat over verbinding maken met je kind, maar ook met jezelf omdat dit resulteert dat je niet alleen een fantastische band zal hebben, maar je kan ook gewoon jezelf zijn. Vanuit rust en ontspanning. Samen genieten en plezier beleven. Gezien en gehoord worden door beide partijen. Dit zorgt voor een duurzame verbinding met je kind, met je gezin. 

Luisteren naar je kind, hun gevoelens benoemen en eigen grenzen bewaken. Ik ben me meer bewust van hoe ik aan het opvoeden ben. Het lukt nog niet altijd. Maar soms nadien denk je, ik had het beter anders aangepakt. En dat besef vind ik wel fijn om te merken, dan kan ik ook iets veranderen. En als we tijdens de opvoeding zouden merken dat we er niet komen, weten we waar we terechtkunnen en dat alleen zorgt voor een geruststellend gevoel.

- Deelneemster traject verbindend opvoeden

bottom of page